شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню
درباره شرکت

شرکت نوآور روسی T-Soft در سال 1999 برای توسعه و اجرای راه حل های جدید در شرکت های صنعتی در صنایع پالایش نفت و صنایع شیمیایی ایجاد شد. محصولات این شرکت باعث افزایش سطح اتوماسیون، قابلیت اطمینان و ایمنی امکانات فرآیند و همچنین شاخص های اقتصادی می شود.
امروزه این شرکت یک تیم نزدیک از دانشمندان، فن‌آوران، مهندسان کنترل فرآیند، برنامه‌نویسان و مدیرانی است که قادر به حل مشکلات مربوط به توسعه شرکت‌ها هستند.

نمونه کارها