شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

OAO Azot

OAO Azot
Stroeniye 1, Ulitsa Gruzovaya, Kemerovo, Russia 650021

Computer-integrated simulator:

  • Ammonia production unit АМ-76
  • Ammonia shop-1

نقشه

نمونه کارها