شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

OAO Mineral'nye udobrenija

OAO Mineral'nye udobrenija
2, Ulitsa Khimzavodskaya , Rossosh, Russia 396657

Computer-integrated simulator:

  • Ammonia production unit АМ-70

نقشه

نمونه کارها