شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

ООО Novokujbyishevskij zavod masel i prisadok

ООО Novokujbyishevskij zavod masel i prisadok
11, Osipenko st, Novokuibishevsk, Samara region, 446207

Complex simulators:

  • Vacuum tube installation
  • Section of reagent facilities and marketable products №1 

Automated training system:

  • Software AOS "Briefing"

نقشه

نمونه کارها