شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

OAO Grodno Azot

OAO Grodno Azot
100, Prospekt Kosmonavtov, Grodno, Republic of Belarus 230013

Computer-integrated simulators:

  • Cyclohexanone-1 production
  • Cyclohexanone-2 production
  • Ammonia production shop АМ-76

نقشه

نمونه کارها