شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

ZAO Rjazanskaja neftepererabatyvajushhaja kompanija

ZAO Rjazanskaja neftepererabatyvajushhaja kompanija
8, Ulitsa Yuzhny promuzel, Ryazan, Russia 390011

Computer-integrated simulators:

 • Isomerization unit ИЗОМАЛК-2
 • Sulfuric acid alkylation unit
 • Crude oil distillation unit АВТ-4
 • Crude oil distillation unit АВТ-2
 • Diesel hydrotreater ЛЧ-24/6
 • Diesel hydrotreater ЛЧ-24/7
 • Catalytic cracking unit 1A-1M
 • Sulfuric acid production unit
 • Crude oil distillation unit AT-6
 • Crude oil distillation unit AT-1
 • Mild hydrocracker unit with a recovery module
 • Hydrogen production unit
 • СК-2 unit

Automated training system:

 • reforming module
 • vacuum module
 • atmospheric module
 • hydrotreating module
 • amine-treatment module

نقشه

نمونه کارها