شرکت علمی و تولیدی LLC «T-Soft
Меню

OAO Mineralnye udobrenija

OAO Mineralnye udobrenija
96, Ulitsa Promyshlennaja, Perm, Russia, 614055

Computer-integrated simulator:

  • Ammonia production shop

نقشه

نمونه کارها